O-krúžky

O-krúžky sú tesniace prvky kruhového prierezu, používané hlavne k tesneniu kvapalín a plynov. Tesniaceho účinku sa dosahuje stlačením kruhového profilu krúžku, opretého v drážke. O-krúžky sa používajú k tesneniu ako nepohyblivých dielov, (vika, prieruby, skrutky) tak aj pohyblivých dielov v hydraulike a pneumatike (piesty, piestnice). Rýchlosť posuvu piestu nemá prekročiť 0,3 m/s. O-krúžky sú všestranné tesniace prvky, pretože sú jednoduché, tesnia obojstranne, nevyžadujú veľký umiestňovací priestor a ľahko sa montujú.
O-krúžok MVQ biely

O-krúžok MVQ biely

O-krúžok MVQ červeny

O-krúžok MVQ červeny

O-krúžok MVQ červeny

O-krúžok MVQ červeny

O-krúžok MVQ biely

O-krúžok MVQ biely

O-krúžok NBR

O-krúžok NBR

O-krúžok EPDM

O-krúžok EPDM

© 2021 SEAL SK