Gumený valec pre pohon zvonu

Image
Gumený valec sa nachádza na hriadeli motora, ktorý pohybuje s konštrukciou, na ktorej sa nachádza zvon.

Atypické výrobky z gumy sú naše najčastejšie objednávky. Používajú sa v každom odvetví. Tieto výrobky sú naším hlavným zameraním. Vyrábame ich vo veľkých aj malých sériach.
© 2021 SEAL SK